Breaking News
Home / Ownership and Funding Declaration

Ownership and Funding Declaration

व्हायरल महाराष्ट्र हि भारतीय कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८ नुसार नोंदणीकृत आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी मिळकतीमधून दिले जातात. आम्ही कोणत्याही प्रकारची देणगी स्वीकारत नाही. विविध प्रकारच्या जाहिराती (गुगल, फेसबुक) याद्वारे प्रामुख्याने अन युट्युबवरील एका मध्यमाद्वारे (व्हायरल महाराष्ट्र) प्रामुख्याने मिळकत होते.