Spread the love

Clerk/Typist 2017 परीक्षेचा निकाल जाहीर

 

राज्यसेवा २०१७ परीक्षेचा निकाल जाहिर

राज्यसेवा आयोगाने गट-अ व गट-ब पोस्ट साठी घेतलेल्या राज्यसेवा २०१७ पूर्व परीक्षेचा निकल जाहिर झाला आहे. कट-ऑफ़ पाहण्यासाठी ….